ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Αμφιθέατρο Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023
9:00 π.μ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Βιοποικιλότητα και Προστατευόμενες Περιοχές» διοργανώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Υ.Π.ΕΝ., στο Αμφιθέατρο του Υ.Π.ΕΝ. (Λ. Μεσογείων 119, 11526, Αθήνα), στις 5 Δεκεμβρίου 2023.

Η Ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου: «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του ΥΠΕΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

TAKE ACTION NOW
DON'T WAIT ANY LONGER
Η ΗΜΕΡΙΔΑ
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν θεματικές ενότητες που αφορούν στα εξής:

  • Θεσμοθετημένα σχέδια δράσης για τα είδη χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος (Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ).
  • Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την αποκατάσταση της φύσης.
  • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) και Σχέδια Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura.
  • Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα.
  • Δράσεις αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος της Δαδιάς μετά τις φετινές καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Έβρου, κ.ά.
Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νέα εργαλεία και τις επιστημονικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την προστασία της βιοποικιλότητας και να συζητήσουν κρίσιμα σχετικά ζητήματα και προκλήσεις.
09:00 - 09:30
Εγγραφή συμμετεχόντων
09:30 - 09:45
Χαιρετισμοί

- Χρυσούλα Κούρτελη, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ»
- Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής

09:45 - 10:00
Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

- Ευάγγελος Γκουντούφας, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

10:00 - 10:20
Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προστατευομένων Περιοχών

- Κωνσταντίνα Μασίκα, Προϊσταμένη Τμήματος Προστατευομένων Περιοχών

10:20 - 10:40
Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Βιοποικιλότητας

-Ευάγγελος Μπαδιεριτάκης, Τμήμα Βιοποικιλότητας, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

10:40 - 11:00
Τα θεσμοθετημένα Σχέδια Δράσης για τα είδη

- Αιμιλία Δρούγα, Τμήμα Προστατευομένων Περιοχών

11:00 - 11:20
Διάλειμμα - Καφές
11:20 - 11:40
Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την αποκατάσταση της Φύσης

- Ευάγγελος Μπαδιεριτάκης, Τμήμα Βιοποικιλότητας, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
- Χαράλαμπος Βερβέρης, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

11:40 - 12:00
Παρουσίαση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και των Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura

- Κωνσταντίνα Μασίκα, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

12:00 - 12:20
Ο συντονισμός των ΕΠΜ και των Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura. Πρόοδος του έργου και παρουσίαση πρότασης ζωνοποίησης και ειδικών χρήσεων

- Γεώργιος Κοτζαγεώργης, Ομάδα Οριζόντιου Τεχνικού και Επιστημονικού Συντονισμού, ENVECO
- Πολύμνια Νεστορίδου, Ομάδα Οριζόντιου Τεχνικού και Επιστημονικού Συντονισμού, ENVECO

12:20 - 12:40
Παρουσίαση της εποπτείας και της αξιολόγησης του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα

- Χαράλαμπος Βερβέρης, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
- Χρίστος Μαθιουδάκης, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

12:40 - 13:00
Ο συντονισμός της Εποπτείας και αξιολόγησης του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα. Πρόοδος του έργου και παρουσίαση Βάσεων Δεδομένων

- Βασιλική Χρυσοπολίτου Ομάδα Οριζόντιου Τεχνικού και Επιστημονικού Συντονισμού, ENVECO - ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων-Υγρότοπων
- Μιχάλης Μαρουλάκης, Ομάδα Οριζόντιου Τεχνικού και Επιστημονικού Συντονισμού, ENVECO - ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων-Υγρότοπων

13:00 - 13:20
Η αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος της Δαδιάς μετά τις φετινές καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Έβρου

- Σταύρος Τσιλίκουνας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών, Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
- Βερενίκη-Μαρία Λούκα, Προϊσταμένη Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων και Έργων Ορεινής Υδρονομίας, Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

13:20 - 13:50
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ
13:50 - 14:00
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
14:00 - 15:00
ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

Ευάγγελος Γκουντούφας, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προστατευομένων Περιοχών

Κωνσταντίνα Μασίκα, Προϊσταμένη Τμήματος Προστατευομένων Περιοχών

Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Βιοποικιλότητας

Ευάγγελος Μπαδιεριτάκης, Τμήμα Βιοποικιλότητας, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Τα θεσμοθετημένα Σχέδια Δράσης για τα είδη

Αιμιλία Δρούγα, Τμήμα Προστατευομένων Περιοχών

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την αποκατάσταση της Φύσης

- Ευάγγελος Μπαδιεριτάκης, Τμήμα Βιοποικιλότητας, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας - Χαράλαμπος Βερβέρης, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Παρουσίαση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και των Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura

Κωνσταντίνα Μασίκα, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Ο συντονισμός των ΕΠΜ και των Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura. Πρόοδος του έργου και παρουσίαση πρότασης ζωνοποίησης και ειδικών χρήσεων

- Γεώργιος Κοτζαγεώργης, Ομάδα Οριζόντιου Τεχνικού και Επιστημονικού Συντονισμού, ENVECO - Πολύμνια Νεστορίδου, Ομάδα Οριζόντιου Τεχνικού και Επιστημονικού Συντονισμού, ENVECO

Παρουσίαση της εποπτείας και της αξιολόγησης του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα

- Χρίστος Μαθιουδάκης, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Παρουσίαση της εποπτείας και της αξιολόγησης του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα

Χαράλαμπος Βερβέρης, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Ο συντονισμός της Εποπτείας και αξιολόγησης του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα. Πρόοδος του έργου και παρουσίαση Βάσεων Δεδομένων

- Βασιλική Χρυσοπολίτου Ομάδα Οριζόντιου Τεχνικού και Επιστημονικού Συντονισμού, ENVECO - ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων-Υγρότοπων - Μιχάλης Μαρουλάκης, Ομάδα Οριζόντιου Τεχνικού και Επιστημονικού Συντονισμού, ENVECO - ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων-Υγρότοπων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

TAKE ACTION NOW
DON'T WAIT ANY LONGER
  • Athens, Attica, Greece