Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

Ευάγγελος Γκουντούφας, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προστατευομένων Περιοχών

Κωνσταντίνα Μασίκα, Προϊσταμένη Τμήματος Προστατευομένων Περιοχών

Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Βιοποικιλότητας

Ευάγγελος Μπαδιεριτάκης, Τμήμα Βιοποικιλότητας, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Τα θεσμοθετημένα Σχέδια Δράσης για τα είδη

Αιμιλία Δρούγα, Τμήμα Προστατευομένων Περιοχών

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την αποκατάσταση της Φύσης

- Ευάγγελος Μπαδιεριτάκης, Τμήμα Βιοποικιλότητας, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας - Χαράλαμπος Βερβέρης, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Παρουσίαση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και των Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura

Κωνσταντίνα Μασίκα, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Ο συντονισμός των ΕΠΜ και των Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura. Πρόοδος του έργου και παρουσίαση πρότασης ζωνοποίησης και ειδικών χρήσεων

- Γεώργιος Κοτζαγεώργης, Ομάδα Οριζόντιου Τεχνικού και Επιστημονικού Συντονισμού, ENVECO - Πολύμνια Νεστορίδου, Ομάδα Οριζόντιου Τεχνικού και Επιστημονικού Συντονισμού, ENVECO

Παρουσίαση της εποπτείας και της αξιολόγησης του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα

- Χρίστος Μαθιουδάκης, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Παρουσίαση της εποπτείας και της αξιολόγησης του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα

Χαράλαμπος Βερβέρης, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Ο συντονισμός της Εποπτείας και αξιολόγησης του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα. Πρόοδος του έργου και παρουσίαση Βάσεων Δεδομένων

- Βασιλική Χρυσοπολίτου Ομάδα Οριζόντιου Τεχνικού και Επιστημονικού Συντονισμού, ENVECO - ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων-Υγρότοπων - Μιχάλης Μαρουλάκης, Ομάδα Οριζόντιου Τεχνικού και Επιστημονικού Συντονισμού, ENVECO - ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων-Υγρότοπων

Η αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος της Δαδιάς μετά τις φετινές καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Έβρου

- Σταύρος Τσιλίκουνας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών, Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος - Βερενίκη-Μαρία Λούκα, Προϊσταμένη Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων και Έργων Ορεινής Υδρονομίας, Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος