09:00 - 09:30
Εγγραφή συμμετεχόντων
09:30 - 09:45
Χαιρετισμοί

- Χρυσούλα Κούρτελη, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ»
- Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής

09:45 - 10:00
Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

- Ευάγγελος Γκουντούφας, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

10:00 - 10:20
Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Προστατευομένων Περιοχών

- Κωνσταντίνα Μασίκα, Προϊσταμένη Τμήματος Προστατευομένων Περιοχών

10:20 - 10:40
Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Βιοποικιλότητας

-Ευάγγελος Μπαδιεριτάκης, Τμήμα Βιοποικιλότητας, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

10:40 - 11:00
Τα θεσμοθετημένα Σχέδια Δράσης για τα είδη

- Αιμιλία Δρούγα, Τμήμα Προστατευομένων Περιοχών

11:00 - 11:20
Διάλειμμα - Καφές
11:20 - 11:40
Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την αποκατάσταση της Φύσης

- Ευάγγελος Μπαδιεριτάκης, Τμήμα Βιοποικιλότητας, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
- Χαράλαμπος Βερβέρης, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

11:40 - 12:00
Παρουσίαση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και των Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura

- Κωνσταντίνα Μασίκα, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

12:00 - 12:20
Ο συντονισμός των ΕΠΜ και των Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura. Πρόοδος του έργου και παρουσίαση πρότασης ζωνοποίησης και ειδικών χρήσεων

- Γεώργιος Κοτζαγεώργης, Ομάδα Οριζόντιου Τεχνικού και Επιστημονικού Συντονισμού, ENVECO
- Πολύμνια Νεστορίδου, Ομάδα Οριζόντιου Τεχνικού και Επιστημονικού Συντονισμού, ENVECO

12:20 - 12:40
Παρουσίαση της εποπτείας και της αξιολόγησης του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα

- Χαράλαμπος Βερβέρης, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
- Χρίστος Μαθιουδάκης, Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών, Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

12:40 - 13:00
Ο συντονισμός της Εποπτείας και αξιολόγησης του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα. Πρόοδος του έργου και παρουσίαση Βάσεων Δεδομένων

- Βασιλική Χρυσοπολίτου Ομάδα Οριζόντιου Τεχνικού και Επιστημονικού Συντονισμού, ENVECO - ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων-Υγρότοπων
- Μιχάλης Μαρουλάκης, Ομάδα Οριζόντιου Τεχνικού και Επιστημονικού Συντονισμού, ENVECO - ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων-Υγρότοπων

13:00 - 13:20
Η αποκατάσταση του δασικού οικοσυστήματος της Δαδιάς μετά τις φετινές καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Έβρου

- Σταύρος Τσιλίκουνας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών, Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
- Βερενίκη-Μαρία Λούκα, Προϊσταμένη Τμήματος Δασοτεχνικής Διευθέτησης Χειμάρρων και Έργων Ορεινής Υδρονομίας, Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

13:20 - 13:50
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ
13:50 - 14:00
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
14:00 - 15:00
ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ