ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Βιοποικιλότητα και Προστατευόμενες Περιοχές» διοργανώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Υ.Π.ΕΝ., στο Αμφιθέατρο του Υ.Π.ΕΝ. (Λ. Μεσογείων 119, 11526, Αθήνα), στις 5 Δεκεμβρίου 2023.

Η Ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου: «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του ΥΠΕΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».